Reumatolog

Choroba Pageta kości

admin 3 września 2012 Choroby reumatyczne Brak komentarzy

Choroba Pageta kości jest chorobą tkanki kostnej. Przyczyną jej powstania jest zaburzenie związane z funkcjonowaniem osteoklastów. Rozwój jej jest fazowy a objawy kliniczne oraz radiologiczne ulegają zmianie w czasie jej trwania. Właściwa interpretacja wraz ze stwierdzeniem określonych zaburzeń jest podstawą do jej rozpoznania i zdiagnozowania.

Choroba Pageta jest to ograniczona, ogniskowa choroba metaboliczna szkieletu, która charakteryzuje się nadaktywną przebudową kości gdzie występuje przewaga procesów resorpcyjnych oraz w sposób okresowy wyraźnie zwiększona osteogeneza. Doprowadza ona do zaburzeń struktury oraz kształtu kości. Po raz pierwszy opisał ją w roku 1876 sir James Paget. Przyczyna choroby nie do końca jest znana. Przeprowadzając badania na dwóch spokrewnionych grupach osób udało się zidentyfikować gen, który mógłby być przyczyną zwiększonej skłonności do choroby. Osteoklasty pochodzące z kości, które zostały zmienione chorobowo wskazywały na obecności ciałek wtrętowych pochodzenia wirusowego. Choroba ma charakter miejscowy, podczas którego następuje przebudowa kości. Rzadko zostaje stwierdzona u osób, poniżej 40 roku życia. Prawdopodobieństwo wystąpienia jest znacznie większe i podwaja się w każdej dekadzie. Zachorowalność u osób powyżej 55 roku życia to 4%. Częściej diagnozowana jest u mężczyzn. Najczęściej zajmowana jest kość miednicy, krzyżowa, ramienia, kości goleniowe, czaszka oraz odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Najczęstszym z objawów tej choroby reumatycznej jest ból, prowadzący do poważnych deformacji w obrębie kości i wiążący się z ich przebudową. Zdjęcia radiologiczne wielokrotnie ukazują zaburzenia architektury kości. Często stwierdzona zostaje osteoskleroza i osteoliza. Widoczne są także wygięcia kości czy ich złamania. Poza złamaniami, są one punktem wzrostu kostniakomięsaka – złośliwego, pierwotnego nowotworu tkanki kostnej, zmiany jakie widoczne są na zdjęciach radiologicznych bardzo często wykrywane są w sposób przypadkowy. Skutkiem schorzenia może być zapalenie stawu, znajdującego się w sąsiedztwie zaistniałych zmian kostnych. Choroba Pageta rozwijająca się w rejonie kręgosłupa, może prowadzić do ucisku na rdzeń kręgowy. Poza zmianami, które widoczne są na zdjęciach radiologicznych, kolejnym wskaźnikiem, który potrzebny jest do rozpoznania tego schorzenia to podwyższone stężenie fosfatazy zasadowej. Jego wartość określa występujące nasilenie w aktywności choroby.

Do rozpoznania choroby wykonuje się następujące badania: badanie stężenia fosfatazy alkalicznej we krwi, które jest podwyższone w chorobie Pageta, badanie stężenia wapnia we krwi, stężenia 25-OH witaminy D3, stężenia hydroksyproliny w moczu (wzrost podczas choroby Pageta), badanie RTG kości, biopsja kości, tomografia komputerowa kości, scyntygrafia kości i rezonans magnetyczny kości.

Katalog Stron

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz