Reumatolog

Choroby reumatyczne

admin 24 października 2014 Choroby reumatyczne Brak komentarzy

Chorobami reumatycznymi, zwanymi potocznie również reumatyzmem, nazywana jest grupa chorób, które charakteryzują przewlekłe zmiany zapalne w obrębie tkanki łącznej. Powodem owych zmian zazwyczaj jest reakcja autoimmunologiczna. Tutaj warto nadmienić, iż autoimmunizacja jest odpowiedzią odpornościową układu odpornościowego organizmu. W przebiegu odpowiedzi odpornościowej w tym przypadku tworzone są limfocyty T bądź też przeciwciała, które skierowane są przeciwko własnym tkankom. Autoimmunizacja może doprowadzić do różnego rodzaju chorób autoimmunologicznych, jak między innymi reumatoidalne zapalenie stawów czy stwardnienie rozsiane.

Wracając natomiast do chorób reumatycznych, objawiają się one bardzo często zmianami chorobowymi zarówno w kościach jak i stawach. Mogą one powodować ból, doprowadzić do ograniczenia ruchomości stawów czy nawet do całkowitego usztywnienia. Istnieją różne podziały chorób reumatycznych, ale najczęściej stosuje się podział pochodzący z 1983 roku, wykonany przez American Rheumatism Association. Zgodnie z tym podziałem można wyróżnić aż dziesięć różnych grup chorób reumatycznych. Pierwsza grupa to układowe choroby tkanki łącznej, do których zaliczyć można między innymi wspomniane już reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, twardzinę, martwicze zapalenia naczyń oraz inne choroby naczyń.

Do drugiej grupy zalicza się zapalenia stawów z towarzyszącym zapaleniem kręgosłupa, do grupy trzeciej zaliczana jest choroba zwyrodnieniowa stawów, którą można podzielić na wtórną oraz pierwotną. Kolejne grupy zgodnie z wyżej wspomnianym podziałem to zapalenia stawów, zapalenia pochewek ścięgien oraz kaletek maziowych towarzyszące zakażeniom, następnie choroby stawów towarzyszące chorobom metabolicznym oraz dokrewnym (tutaj również choroby dziedziczne). Następne grupy to nowotwory, zaburzenia nerwowo-naczyniowe, choroby kości i chrząstek (w tym osteoporoza, zapalenia kości oraz martwice niedokrwienne kości), zmiany pozastawowe.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz