Reumatolog

Choroby reumatyczne – zestawienie

admin 7 stycznia 2012 Choroby reumatyczne Brak komentarzy

Choroby reumatyczne zwane potocznie reumatyzmem są grupą chorób, które charakteryzują się przewlekłą zmianą zapalną w tkance łącznej (w jej obrębie), zmiany te najczęściej wywołane są przez reakcję autoimmunologiczną. Choroby reumatyczne objawiają się najczęściej zmianami chorobowymi jakie powstają w stawach jak i kościach, dają one objawy bólowe, również mogą ograniczać ruchomość stawów, prowadząc nawet do całkowitego usztywnienia.

Najczęściej stosuje się podział chorób reumatycznych, który został zaproponowany przez organizację medyczną lekarzy – American Rheumatism Association. Podzielili oni choroby reumatyczne na dziesięć grup:

  1. Układowe choroby tkanki łącznej – do grupy tej należą następujące choroby: reumatoidalne zapalenia stawów, twardzina, polimialgia reumatyczna, zapalenie tkanki tłuszczowej, toczeń rumieniowaty układowy, rumień guzowaty, młodzieńcze idiopatyczne zapalenia stawów, zespół Sjögrena (choroba Mikulicza-Radeckiego), zespoły nakładania, a także nawracające zapalanie chrząstek, zapalenie powięzi z eozynofilią, choroba Stilla (u dorosłych), zapalenia wielomięśniowe i zapalenia skórno-mięśniowe, martwicze zapalenia naczyń oraz inne choroby naczyń do których należą: ziarniniak Wegenera, choroba Kawasaki, choroba Adamantiadesa-Behçeta, krioglobulinemia, zapalenia naczyń z nadwrażliwości, zapalenia guzkowate tętnic, oraz olbrzymiokomórkowe zapalenia tętnic (w tym: zapalenie tętnicy skroniowej, zespół Takayasu).
  2. Zapalenia stawów z towarzyszącym zapaleniem kręgosłupa (spondyloartropatie) – do tej grupy chorób reumatycznych zaliczamy: zespół Reitera, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, oraz zapalenia stawów które towarzyszą chorobom jelit (przewlekłym).
  3. Choroba zwyrodnieniowa stawów – którą podzielić możemy na pierwotna i wtórną.
  4. Zapalenia stawów, zapalenia pochewek ścięgien i kaletek maziowych, które towarzyszą zakażeniom.
  5. Choroby stawów towarzyszące chorobom metabolicznym i dokrewnym do których należą: choroby wynikające z niedoboru odporności, choroby gruczołów dokrewnych, zaburzenia biochemiczne, także choroby związane z obecnością kryształów, oraz choroby dziedziczne do których należą: zespoły nadmiernej wiotkości, postępujące kostniejące zapalenie mięśni, artrogrypoza.
  6. Nowotwory – do grupy tej należą następujące choroby: nowotwory pierwotne stawów (w tym: maziówczak, mięsak maziówkowy), nowotwory przerzutowe, białaczki, chłoniaki, szpiczak mnogi, osteochondromatosis, oraz synovitis villonodularis i inne.
  7. Zaburzenia nerwowo-naczyniowe – w grupie tej znajdują się: odruchowa dystrofia współczulna, stawy Charcota, oraz zespoły uciskowe do których należą: obwodowe zespoły uciskowe (zespół cieśni nadgarstka, kanału Guyona, oraz kanału łokciowego), zespoły korzeniowe (redikulopatie), zespół cieśni kanału rdzeniowego i inne.
  8. Choroby kości i chrząstek – do grupy tej należą: osteoporoza, osteoartropatia przerostowa, osteomalacja, dysplazja kości i stawów, osteochondritis dissecans, martwice niedokrwienne kości, złuszczenie głowy nasady kości udowej, uogólniona samoistna hiperostoza szkieletu, zapalenie kości (uogólnione – choroba Pageta, oraz miejscowe), costochondritis, osteomyelitis, oraz osteoliza, a także chondroliza.
  9. Zmiany pozastawowe – do chorób reumatycznych z tej grupy należą: zespół bólowy mięśniowo-powięziowy (uogólniony – fibromialgia, oraz miejscowy), torbiele, zaburzenia naczynioruchowe, zapalenia ścięgien, różne zespoły bólowe, zmiany w krążkach międzykręgowych, zapalenia powięzi, oraz przewlekłe napięcie więzadeł i mięśni.
  10. W ostatniej grupie znajdują się różne zaburzenia – do zaburzeń z objawami stawowymi należą: urazy, zaburzenia wewnętrzne stawu, rumień guzowaty, reumatyzm palindromiczny, choroby trzustki, okresowa puchlina stawów, hemofilia, sarkoidoza, oraz inne: polekowe zespoły reumatyczne, zapalenia błony maziowej (wywołane przez ciało obce), zapalenie krostkowe dłoni i podeszew – zespół SAPHO, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, rodzinna gorączka śródziemnomorska, zespół towarzyszący dializom, zespół Sweeta, trądzik i hidratenitis suppurativa, zespół Goodpasture’a, siatkowica histicytowa wieloogniskowa i inne.skocz.com - Najwiekszy Katalog Stron www

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz