Reumatolog

Czy biologiczne leki biopodobne są skuteczne i bezpieczne? Perspektywa pacjenta

admin 11 grudnia 2013 Aktualności Brak komentarzy

leki biopodobne

Leki biologiczne mogą być definiowane dość szeroko jako substancje pozyskiwane od żywych organizmów (ludzi, zwierząt, mikroorganizmów i roślin) i znajdujące swoje zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu chorób u ludzi. Węższa definicja określa te leki jako substancje wytwarzane metodami biotechnologicznymi (za pomocą linii żywych komórek roślinnych, zwierzęcych lub drobnoustrojów). Zwykle leki te są białkami uzyskiwanymi dzięki rekombinacji genetycznej. Do tej grupy leków zalicza się przeciwciała monoklonalne, hormony, czynniki krzepnięcia i szczepionki.

Zakończenie ochrony patentowej leków biologicznych oznacza, że mogą być wprowadzane leki biologiczne o takim samym działaniu, nazywane lekami biopodobnymi. Są to doskonałe kopie leków oryginalnych, inaczej mówiąc odpowiedniki. Leki biologiczne biopodobne również przechodzą przez bardzo rygorystyczne procedury oceny jakości, skuteczności i bezpieczeństwa, jakie zostały ustalone dla leków zatwierdzonych do użycia w Unii Europejskiej. Dodatkowo oceniane są również w badaniach klinicznych porównujących je wprost do leku innowacyjnego.

Biologiczne leki biopodobne są z reguły ok. 25% tańsze od leków referencyjnych, co wpływa na zwiększenie dostępności do leczenia dla pacjentów. Szacuje się, że obniżenie ceny tylko kilku wiodących leków biologicznych o 20%, w całej Unii Europejskiej dałoby oszczędności 2 mld euro rocznie[1].

We wrześniu 2013 r. Komisja Europejska zarejestrowała pierwszy biologiczny lek biopodobny zawierający przeciwciało monoklonalne. Zawiera on substancję czynną infliksymab od ponad 15 lat wykorzystywaną w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, łuszczycy, łuszczycowego zapalenia stawów oraz nieswoistych zapaleń jelit[2].

Czytaj więcej:

http://www.reumatolog.org/lek-biopodobny-przeznaczony-do-leczenia-chorob-zapalnych/

Literatura:

[1]Wiadomości Lekarskie. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Leki biopodobne – szansa czy zagrożenie? Jerzy Świerkot, str. 201.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz