Reumatolog

Fibromialgia

admin 17 marca 2013 Choroby reumatyczne Brak komentarzy

Fibromialgia jest jedna z chorób reumatycznych. To zespół chorobowy, który charakteryzuje się bólem mającym miejsce w układzie ruchu i związane jest z przewlekłym bólem mięśni oraz stawów i występowaniem punktów spustowych, charakteryzujących się nadmierną wrażliwością na ucisk. Poza bólem odczuwalne są inne dolegliwości jak zmęczenie, sztywności ciała oraz huśtawki nastroju i zaburzenia snu. Mogą wystąpić również objawy, które sugerują chorobę któregoś z narządów wewnętrznych. Są one uciążliwe i pogarszają normalne funkcjonowanie w życiu.

Termin fibromialgia został użyty w 1976 roku. Dopiero w roku 1990 ACR – American College of Rheumatology – Amerykańskie Towarzystwo Reumatologiczne sklasyfikowało tą jednostkę chorobową. Możliwość wystąpienia zwiększa się z wiekiem, znacznie częściej dotyczy ona kobiet. Od 10 do 25% osób z wykrytą chorobą nie może wykonywać pracy. Diagnoza choroby dokonywana jest na podst. wywiadu i badania fizykalnego.
Kryteria określające tą chorobę są spełnione wówczas gdy pokrywają się z podanymi poniżej dolegliwościami oraz uogólniony ból utrzymuje się ponad trzy miesiące.
Ból posiadający charakter uogólniony spełniający wszystkie warunki takie jak: ból lewej i prawej połowie ciała, ból powyżej i poniżej pasa, ból utrzymujący się w okolicach szkieletu osiowego (kręgosłup szyjny lub przednia części klatki piersiowej, albo kręgosłup piersiowy, lub lędźwiowo-krzyżowy)

 

fibromialgia

Odczuwalny ból związany z uciskiem co najmniej 11 z 18 punktów tkliwych przy działaniu siły ok. 4 kilogramów. Do punktów tych należą: potylica z dwóch stron w miejscu gdzie znajdują się przyczepy mięśnia podpotylicznego, kręgosłup szyjny obustronnie (jego dolna część pomiędzy kręgami C5 – C7), mięsień czworoboczny również obustronnie (punkt środkowy górnej krawędzi), mięsień nadgrzebieniowy z dwóch stron, obustronnie drugie żebro. Do punktów tych należą również nadkłykieć boczny w kości ramiennej po dwóch stronach, obustronny ból pośladka w górnym kwadrancie, kolana na przyśrodkowej części.

Przyczyny zachorowania nie zostały jednoznacznie określone. U chorych zaobserwowano nakładanie się powtarzających fal α podczas badania EEG. Jest to charakterystyczny symptom u osób cierpiących na bezdech senny lub wyczerpanych emocjonalnie. Innym z objawów jest występowanie małego stężenia serotoniny znajdującej się w płynie mózgowo – rdzeniowym oraz za małe stężenie somatomedyny C jak również podwyższone stężenia substancji P. Wielu chorych przejawia symptomy zaburzeń psychicznych t.j. lęk, hipochondria, czy depresja. Fibromialgia występuje także u ludzi nieposiadających zaburzeń psychicznych.

Choroba posiada niekorzystne rokowanie. Leczenie przynosi efekt tylko u ok. 25% pacjentów. Leczy się ją niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i glikokortykosteroidyami, które w małym stopniu powodują zmniejszenie jej objawów. Złagodzenie dolegliwości następuje poprzez miejscowe wstrzyknięcie lidokainy, a także fizykoterapia, leki antydepresyjne. Ważna jest również psychoterapia i pomoc psychologa.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz