Leki biologiczne mogą być definiowane dość szeroko jako substancje pozyskiwane od żywych organizmów (ludzi, zwierząt, mikroorganizmów i roślin) i znajdujące swoje zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu chorób u ludzi. Węższa definicja określa te leki jako substancje wytwarzane metodami biotechnologicznymi (za pomocą linii żywych komórek roślinnych, zwierzęcych lub drobnoustrojów). Zwykle leki te są białkami uzyskiwanymi dzięki [...]