Reumatolog

Zapalenie tkanki tłuszczowej

admin 15 czerwca 2012 Choroby reumatyczne Brak komentarzy

Zapalenie tkanki tłuszczowej należy do chorób reumatycznych i  jest stanem zapalnym powstałym w wyniku martwicy w komórkach tłuszczowych, które występują w tkance podskórnej. Choroba zwykle występuje u kobiet.

Nie do końca wiadomo co może być jej przyczyną. Czynnikami które mogą wykazywać objawy należą: zakażenia, urazy, skaleczenia, czynniki chemiczne, większe aktywności enzymów trzustkowych, niedobory alfa1-antytrypsyny. Rozróżnić możemy kilka postaci tej choroby, najczęstszym rodzajem jej rodzajem jest choroba Webera-Christiana. Charakteryzuje się on pojawieniem się zmian guzowatych, które są bolesne. Znajdują się w tkance podskórnej i występują na  kończynach dolnych albo tułowiu.

Do początkowych objawów choroby należą: bóle stawów oraz mięśni i stany podgorączkowe. W kolejnej fazie pojawia się utrzymująca się zmiana w tkance podskórnej,  trwa to zwykle kilka tygodni. Kiedy się zagoi, pozostaje charakterystyczna blizna czasem mogą pojawić się przetoki wraz z gęstą wydzieliną.

W czasie  przebiegu choroby często można zaobserwować schorzenia stawowe, dochodzi również do uszkodzenia układu krwiotwórczego oraz wątroby. Inną postacią  zapalenia tkanki tłuszczowej jest współistnienie guzków podskórnych wraz ze schorzeniami trzustki i torbielami rzekomymi, również niedokrwieniem lub uszkodzeniem pourazowym i procesami zapalnymi. Czasem dołącza to tego zapalenie stawów.

Rozpoznanie zapalenia tkanki tłuszczowej następuje po przeprowadzeniu badania i sprawdzeniu morfologicznych zmian, które obserwuje się w tkance tłuszczowej pod mikroskopem. Należy również sprawdzić czy razem z zapaleniem tkanki tłuszczowej występują inne nieprawidłowości, t.j. zmiany w trzustce lub choroby reumatyczne.

Aby dobrze zróżnicować zapalenie tkanki tłuszczowej należy sprawdzić czy nie jest to rumień guzowaty lub zmiany występujące w tkance podskórnej, które powstały po zakażeniu. Ważne jest również stwierdzenie, czy choroba ta posiada charakter izolowany, czy jest elementem takiego zespołu chorobowego jak np. guzkowate zapalenie tętnic czy toczeń rumieniowaty układowy.

W diagnostyce bierze się pod uwagę również  wyniki badań pomocniczych. Podczas zaostrzenia choroby zaobserwować można wzrost OB,  podwyższonego stężenia tzw. białek ostrej fazy lub leukocytozę, która posiada przewagę neutrofilów.

Badania wykazywać mogą obniżony poziom krwinek czerwonych, hemoglobiny oraz  hematokrytu. U chorych, którzy mają zmiany w trzustce obserwuje się wzrost aktywności lipazy, występującej w surowicy krwi.

W leczeniu stosuje się leki przeciwzapalne niesteroidowe, w przypadku choroby z większym nasileniem – glikokortykosteroidy albo leki immunosupresyjne.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz